Vanaf 22 april kan de reguliere mondzorg hervat worden

Vandaag heeft de Leidraad van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS. Daarnaast is de leidraad in afschrift verstuurd aan de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde, de NZa, ZN en de Patiëntenfederatie NL.

Kern advies

De kern van het advies betreft de wijze waarop reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten kan worden hervat vanaf 22 april, met uitzondering van kwetsbare groepen (70+ en/of onderliggend lijden)

Publicatiedatum: 15-04-2020


Terug naar overzicht